De nieuwe EU btw-wetgeving voor de e-commerce sector

Posted by
Melissa Dubois
 • 
Published  
April 14, 2021
000
 days left
De nieuwe EU btw-wetgeving voor de e-commerce sector
Vanaf 1 juli 2021 zal de EU btw-regelgeving voor bedrijven actief in de e-commerce sector ingrijpend wijzigen. Door deze wijzigingen zullen e-commerce verkopers er sneller toe gehouden zijn btw aan te rekenen van de lidstaten waar hun particuliere klanten gevestigd zijn. Deze Europese hervorming zal in alle lidstaten van de Europese Unie (EU) op gelijkvormige wijze gelden. Om te vermijden dat ondernemingen in elk van de EU lidstaten waar ze actief zijn, zouden moeten registreren voor btw-doeleinden is een vereenvoudigde One Stop Shop (OSS) registratie- en rapporteringsysteem opgezet. Via een ‘One Stop Shop’-aangifte (‘OSS’) in België kan zo btw gerapporteerd en afgedragen worden in andere EU lidstaten.