Geschillenbeslechting in internationale handel via arbitrage

Posted by
Melissa Dubois
 • 
Published  
March 23, 2021
000
 days left
Geschillenbeslechting in internationale handel via arbitrage
In de Internationale handel is alternatieve geschillenbeslechting vaak een must. Het is soms weinig verkieselijk een geschil te laten beslechten door een rechtbank in een vreemd land of jarenlang te procedure voor een rechtbank in België.